facebook youtube twitter


Futbol Wyniki Wyślij nam wynik meczu
 

Ruszyły zapisy na VII Futsalima Electrical

Serdecznie zapraszam na VII edycję Ogólnopolskiego Turnieju Futsalu pn. 'FUTSALIMA ELEKTRICAL", który odbędzie się w dniach 12-14 stycznia 2018r. w Limanowej (woj. małopolskie).

Łączna pula nagród to 3000 zł oraz pamiątkowe puchary. Sporo grania i mozliwość wyboru dnia eliminacji I Rundy Grupowej dla drużyn przyjezdnych(piątek lub sobota). W niedzielne przedpołudnie II Runda Grupowa, a następnie ćwierćfinały, półfinały i wielki finał. Wpisowe 350zł.

Zachęcam i zapraszam 
Witek Sochacki - "Govit Sport" - Limanowa tel. 660 444 292

Ps. Więcej szczegółów na stronie www.futsalima.pl - zakładka Futsalima.

 

 

 

VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ FUTSALU

„FUTSALIMA ELEKTRICAL 2018”

LIMANOWA , 12-14 stycznia 2018r.

                       pod patronatem Burmistrza Miasta Limanowa
                                  P. Władysława Biedy


                                
REGULAMIN TURNIEJU

I. Udział w turnieju
 
1.
Udział biorą drużyny, które widnieją na liście zgłoszeń. Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i okazać go sędziemu głównemu zawodów lub przedstawicielowi organu prowadzącego rozgrywki przy weryfikacji spotkania. Brak w/w dokumentu spowoduje, że wynik spotkania zostanie zweryfikowany jako walkower.

2. W turnieju mogą zagrać zawodnicy urodzeni w roku 2002 i starsi.

3. Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie wpłaty wpisowego (kwota – 350zł).  Wpisowe należy wpłacić do dnia 05.01.2018r. wyłącznie przelewem:
Prosimy o opłacenie wpisowego w w/w terminie.
Brak wpłaty do podanego wyżej terminu skutkować będzie wykreśleniem drużyny z listy zgłoszeniowej.
„GOVIT SPORT” Witold Sochacki, ul. Mickiewicza 8, 34-600 Limanowa,
 
nr konta : BS Limanowa  Nr 95 8804 0000 0070 0014 8101 0001

 


II. Schemat rozgrywek:

1.
Drużyny (36) podzielone zostaną na 9 grup czterozespołowych. Z każdej grupy awans do II rundy  uzyskają dwa najlepsze zespoły z każdej z  9 grup . W przypadku jeśli dwie drużyny będą miały identyczny dorobek punktowy liczyć się będzie w kolejności: wynik bezpośredniego spotkania, różnica bramek, większa ilość bramek zdobytych. W razie identycznego bilansu w w/w pozycjach organizator może zarządzić mecz dodatkowy 1x8min, a później rzuty karne(po 3 z każdej drużyny).
Uwaga!
W przypadku mniejszej ilości zgłoszonych drużyn organizator stosownym komunikatem ( nie później niż 2 stycznia 2018r.) poinformuje o innym sposobie podziału na grupy, a co za tym idzie ilością drużyn awansujących z poszczególnych grup do II rundy. Na pewno w II rundzie bez względu na ilość ekip zagra 18 zespołów.

2. W II rundzie drużyny zostaną podzielone na 6 grup trzyzespołowych z których awans do ¼ finału uzyskają zwycięzcy grup oraz 2 najlepsze zespoły z 2 miejsc. W razie identycznego bilansu w w/w pozycjach organizator może zarządzić mecz dodatkowy 1x8min, a później rzuty karne(po 3 z każdej drużyny). Schemat awansu i zestaw poszczególnych grup w II rundzie, a także podział na pary półfinałowe dostępny jest poniżej.
3. VI Futsalima rozegrana zostanie w hali widowiskowo – sportowej ZS nr 1
w Limanowej, przy ul. Piłsudskiego.

Eliminacje – piątek 12.01.2018 , sobota 13.01.2018
(I RUNDA)
  - czas gry 1x 15min
odbędą się w 3 turach :
- piątkowej (od 18.00 do 22.00) – grupa A,B,
- sobotniej  (od 10.00 do 22.00) – grupa D,E,F,G,H,I,J

(II RUNDA)  - niedziela 14.01.2018 ; czas gry 1x 17min
grupa 1,2,3 – niedziela od 09.00 do 12.00
Grupa 1 – 1A, 1G, 2F                                 
Grupa 2 – 1B, 1H, 2E
Grupa 3 – 1C, 1 I , 2D                               
grupa 4,5,6 – niedziela 14.01.2018 od 12.00 do 15.00
Grupa 4 – 1D, 2 I, 2C
Grupa 5 – 1E, 2H, 2B                                 
Grupa 6 – 1F, 2G, 2A

Mecze ćwierćfinałowe: czas gry 1x 20min

Mecz nr 1 – 1m. gr.1 – 1m. gr.5                                        godz. 15.15
Mecz nr 2 – 1m. gr.2 – 1m. gr.6                                        godz. 15.40
Mecz nr 3 – 1m. gr.3 – najlepsza drużyna z 2 miejsca         godz. 16.05
Mecz nr 4 – 1m. gr.4 – 2 drużyna z 2 miejsca                     godz. 16.30

w przypadku remisu po 3 rzuty karne


Mecze półfinałowe wg schematu: czas gry 1x 20min

Zwycięzca meczu nr 1 – Zwycięzca meczu nr 2 (ok. godz.17.00)
Zwycięzca meczu nr 3 – Zwycięzca meczu nr 4 (ok. godz.17.25)

Mecz o 3 miejsce – przegrani z meczów półfinałowych (godz. 18.00)
Mecz o 1 miejsce – wygrani z meczów półfinałowych. (godz. 18.30)


 

 

 

 

III. Losowanie.

1.
Losowanie przeprowadzone zostanie w dniu 9 stycznia 2018r. o godz. 18.00 w siedzibie Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej (będzie możliwość obserwowania bezpośrednio wyników losowania na stronie www.futsalima.pl
2. W przypadku, gdy do turnieju zgłoszone zostaną po dwa zespoły tej samej drużyny – zostaną one rozlosowane do oddzielnych grup. W sytuacji, gdy do II rundy i do tej samej grupy trafią dwa zespoły tej samej drużyny , to właśnie one zagrają w pierwszym meczu swojej grupy.

3. Nie będzie rozstawienia żadnych drużyn z wyjątkiem w/w w pkt.III/2.

4. Drużyny przyjezdne mają możliwość zagrania I rundy eliminacyjnej w sobotę (w celu zaoszczędzenia kosztów) w grupach C,D,E,F,G,H, (hala widowiskowo – sportowa ZS nr 1 Ekonom) , ale o takim fakcie należy poinformować podczas zgłoszenia drużyny do turnieju. Istnieje możliwość rozegrania meczów przez drużyny przyjezdne także w piątek w grupach A lub B – o takim fakcie należy poinformować organizatora podczas zgłoszenia ekipy do turnieju (w tym przypadku jest 8 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń).

Pkt. 4 nie dotyczy drużyn z powiatu limanowskiego.


IV. Postanowienia regulaminowe dotyczące udziału w turnieju

1. Na boisku występuje 5-ciu zawodników w tym bramkarz. Zmiany systemem hokejowym (wg potrzeb drużyny).Zmiany dokonywane są wyłącznie w strefie zmian.
Zmiany zawodników są dozwolone w czasie meczu w strefie zmian pod warunkiem, że najpierw opuści boisko zawodnik biorący udział w grze, a dopiero w jego miejsce może wejść inny zawodnik. Jeżeli podczas wymiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko, zanim zawodnik wymieniany opuścił je:

-Gra jest wstrzymana,

 -Zawodnik wymieniany jest pouczony do opuszczenia boiska,

 -Zawodnik rezerwowy jest ukarany żółtą kartką

- Gra będzie wznowiona rzutem wolnym pośrednim przez zawodnika drużyny przeciwnej z miejsca gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

2. Czas gry drużyn 1x15 min. ( I runda eliminacyjna)
                            1x17 min  (II runda)
                            1x20min   (od ćwierćfinałów)

3. Zasady gry  wg przepisów futsalu i pkt.V/4-14

4. Rzuty z autu wykonywane są nogą . Wznowienie gry przez bramkarza może nastąpić wyłącznie wyrzutem piłki z ręki, piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego poza pole karne. - zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry, 
Piłka jest w grze, gdy wyrzucona bezpośrednio opuści pole karne. Jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne: 
- rzut od bramki należy powtórzyć. 
Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki ponownie zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika: 
- drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia.

5.  W przypadku odbicia piłki od sufitu - wznowienie gry rzutem pośrednim przez drużynę przeciwną  w miejscu wskazanym przez sędziego zawodów. Czas na wznowienie gry max 4 sekundy od chwili  wejścia w posiadanie piłki

 

6.  Zawodnicy są zobowiązani do wprowadzenia piłki do gry w czasie nie dłuższym niż 4 sek. w następujących przypadkach :
- rzut od bramki,
- rzut z rogu,
- rzut z autu,
- rzuty wolne, (w przypadku ustawiania muru 4 sek. od gwizdka sędziego)
- bramkarz po przejęciu piłki z gry.
Sędzia musi pokazać, że liczy czas 4 sek. tylko w następujących przypadkach:
- rzut od bramki,
- rzut z rogu,
- rzut z autu.
Sędzia pokazuje czas podnosząc palce wyciągniętej ręki, zaczynając od momentu zerowego.
W pozostałych sytuacjach sędzia kontroluje czas wprowadzenia piłki do gry nie pokazując tego ręką.

7. 
a/ Po 5 faulach drużyna zostaje ukarana tzw. ,,rzutem karnym przedłużonym’’. Każdy następny faul to kolejny rzut karny przedłużony. W trakcie wykonywania każdego rzutu karnego  i rzutu karnego przedłużonego czas zostaje zatrzymany.
Procedura wykonania rzutu karnego przedłużonego’’

- Zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany (lub wskazany).

- Bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 m od

piłki.

- Wszyscy pozostali zawodnicy muszą pozostawać na boisku poza umowną linią

równoległą do linii bramkowej przechodzącą przez punkt położenia piłki i będącą

poza polem karnym. Muszą znajdować się, co najmniej 3 m od piłki i nie mogą

przeszkadzać wykonawcy rzutu wolnego. Żaden zawodnik nie może przekroczyć

wspomnianej umownej linii zanim piłka nie zostanie zagrana.

Wykonanie

(dla piątego i każdego następnego faulu akumulowanego) Zawodnik wykonujący

rzut wolny musi kopnąć piłkę z zamiarem strzelenia bramki i nie może podawać piłki

do innego zawodnika.

Po wykonaniu rzutu wolnego, żaden zawodnik nie może dotknąć piłki zanim nie

zostanie dotknięta przez bramkarza lub odbije się od słupka, poprzeczki albo opuści

pole gry.

b) rzut karny wykonywany jest z odległości 6m

8. Kary indywidualne – stosuje się kary wychowawcze

a)    żółta kartka  - (trzecia i  szósta  żółta kartka tego samego zawodnika w trakcie turnieju skutkować będzie pauzą w kolejnym meczu danej drużyny)

b)    czerwona kartka – zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 2 minut. Ukarany zawodnik nie może grać w najbliższym meczu swojej drużyny. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za przewinienie z Artykułu 12

„Przepisów gry w piłkę nożną” PZPN np. brutalny faul, uderzenie przeciwnika lub inne wybitnie niesportowe zachowanie zawodnika powoduje, że zostaje on ukarany karą dyskwalifikacji od 3 meczów do całkowitego wykluczenia z rozgrywek. (decyzję w tej sprawie podejmuje  organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów).

9. Zespół, który gra w osłabieniu może być uzupełniony przed upływem kary czasowej w przypadku straty bramki  według następujących zasad :

  a) jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 zawodnikom i zespół z większa liczbą zawodników zdobędzie

      bramkę to drużyna z 4 zawodnikami może uzupełnić skład

  b) jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i padnie bramka to oba zespoły nie uzupełniają składu

  c) jeżeli 5 zawodników gra przeciw 3-em zawodnikom lub 4-ech przeciw 3-em i zespół z większa ilością zawodników zdobędzie bramkę to zespół  z  3-ką  zawodników może uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika

d)jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i padnie bramka to zespoły nie uzupełniają składów    

e)jeżeli drużyna grająca w osłabieniu zdobędzie bramkę, to nadal gra w osłabieniu, aż do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika lub straty bramki  

 

10. Gra wślizgiem. Interpretacja : zawodnik atakuje wślizgiem piłkę będącą w posiadaniu przeciwnika ( wślizg odbierający ) oprócz bramkarza we własnym polu karnym pod warunkiem, że nie gra w sposób nierozważny, lekkomyślny i przy użyciu nadmiernej siły. Ostateczną decyzję dotyczącą  nieprawidłowego odbioru piłki podejmuje sędzia prowadzący zawody. Kara - rzut bezpośredni.

11. Rzut wolny pośredni przyznany drużynie atakującej w polu karnym drużyny przeciwnej musi być wykonany z linii pola karnego z punktu najbliższego miejscu popełnionego przewinienia.

Rzut sędziowski aby wznowić grę w polu karnym, musi być wykonany z linii pola karnego z punktu najbliższego, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

12. Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego lub zawodnika drużyny przeciwnej - może on zostać napomniany żółtą, a nawet czerwoną kartką. Zawodnik który, został ukarany kartką czerwoną nie ma możliwości powrotu do gry. Jeśli sędzia nie opisze i nie zawnioskuje o większą ilość spotkań zawieszenia zawodnika ukaranego, to osoba ta zostanie zawieszona na jedno spotkanie.

13. Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego lub zawodnika drużyny przeciwnej i czyni to z ławki rezerwowych - może on zostać napomniany żółtą lub nawet czerwoną.
Zawodnik który, został ukarany kartką czerwoną będąc na ławce rezerwowych nie ma możliwości powrotu do gry i musi opuścić halę. Jeśli sędzia nie opisze i nie zawnioskuje o większą ilość spotkań zawieszenia zawodnika ukaranego, to osoba ta zostanie zawieszona na jedno spotkanie.

14. Ostatnia minuta – czas wstrzymywany w momencie wyjścia piłki poza boisko, bądź też podczas wykonywania rzutów wolnych, rożnych, czy też wybicia piłki z linii autowej. Uwaga: Przy różnicy w bramkach zdobytych więcej niż trzy czas ostatniej minuty spotkania nie będzie zatrzymywany.
15. Drużyny występują w jednolitych strojach oraz w obuwiu obowiązującym do gry w piłkę nożną halową (dany zawodnik posiada ten sam numer koszulki przez cały czas trwania rozgrywek).
16. Drużyny uczestniczące w turnieju obowiązane są zgłosić się co najmniej na 30 min. przed wyznaczonym terminem zawodów w celu przygotowania się do gry.
17. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się w zależności od uzyskania wyniku:
- 3 pkt za zwycięstwo; - 1 pkt za remis; - 0 pkt za przegraną.
W przypadku przyznania walkowera zawody weryfikowane będą w stosunku 5:0 na korzyść drużyny przeciwnej.

18. Klasyfikacje dodatkowe:
 „Najlepszy Strzelec”  – najwięcej bramek strzelonych przez danego zawodnika w całym turnieju. W przypadku takiej samej ilości bramek zdobytych wygrywa ten zawodnik, którego drużyna znajdzie się wyżej w końcowej tabeli turnieju.
„Najlepszy Bramkarz” – wybrany przez zespół organizatorów
„MVP  Futsalima 2018” – wybrany przez zespół organizatorów

19. Przy zgłoszeniu drużyny do turnieju należy przedłożyć:
a/ listę zgłoszenia potwierdzoną przez kierownika drużyny (do pobrania na stronie turnieju), która zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia , nr koszulki oraz czytelny podpis zawodnika.
b/ zawodnicy , którzy nie mają ukończonych 18 lat muszą przedłożyć zgodę rodziców na udział w turnieju. Brak takiej zgody będzie skutkował niedopuszczeniem zawodnika do turnieju. (oświadczenie do pobrania w załącznikach do turnieju).

20. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju wyłącznie na własną odpowiedzialność i z tego tytułu nie będzie dochodzić jakichkolwiek roszczeń od organizatora turnieju.

21. Odpowiedzialność za ewentualne wypadki losowe i ewentualne nieszczęśliwe wypadki mające związek z grą ponosi zgłaszający drużynę do turnieju, który winien ubezpieczyć zawodników od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków.

22. Ewentualne zgłoszone protesty ( wyłącznie w formie pisemnej) rozstrzygane będą przez organizatorów turnieju w dniu zawodów.(do 15 min po zakończonym spotkaniu). Po tym terminie protesty nie będą przyjmowane.

VI. Nagrody:
1m. – nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł oraz puchar
2m. – nagroda pieniężna w wysokości
1000 zł oraz puchar

3m. – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł   oraz puchar
drużyny z miejsc 4-8 –                                    okolicznościowy puchar
Najlepszy zawodnik turnieju – statuetka ;Najlepszy strzelec turnieju   – statuetka,

Najlepszy bramkarz turnieju – statuetka

VII. 
1.    Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
2.     Ewentualne zgłoszone protesty ( wyłącznie w formie pisemnej) rozstrzygane będą przez organizatorów turnieju wyłącznie w dniu zawodów do końca ostatniego meczu danej kolejki. Po tym terminie protesty nie będą przyjmowane.
3.     Warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie w wyznaczonym terminie wpłaty wpisowego na konto organizatora turnieju.
4.     Organizator rozgrywek zabezpiecza służbę medyczną w trakcie trwania całego turnieju
5.      Organizatorem VI Futsalimy Elektrical jest Firma „Govit Sport” Witold Sochacki
(e-mail: futsalima@op.pl )Źródło: ws

Dodano: 2017-11-28 10:13:19


futsalima 

Komentarze


Ekstraklasa

Śląsk Wrocław
1:2
Arka Gdynia
20.10.2018
18:00
Lech Poznań
2:1
Korona Kielce
20.10.2018
20:30
Zagłębie Sosnowiec
3:1
Miedź Legnica
20.10.2018
15:30
Zagłębie Lubin
3:3
Wisła Płock
21.10.2018
15:30
Legia Warszawa
:
Wisła Kraków
21.10.2018
18:00
Cracovia Kraków
:
Górnik Zabrze
22.10.2018
18:00

I liga

ŁKS Łódź
2:0
GKS Jastrzębie
20.10.2018
15:00
Bytovia Bytów
1:1
Odra Opole
20.10.2018
16:00
GKS Tychy
0:0
Raków Częstochowa
20.10.2018
17:45
Podbeskidzie Bielsko Biała
2:1
Chojniczanka Chojnice
20.10.2018
18:00
Stomil Olsztyn
2:2
Puszcza Niepołomice
20.10.2018
15:30
Warta Poznań
2:1
Chrobry Głogów
21.10.2018
14:00
GKS Katowice
:
Garbarnia Kraków
23.10.2018
17:00
Odra Opole
:
Warta Poznań
24.10.2018
19:00
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
:
Stomil Olsztyn
24.10.2018
18:00
Puszcza Niepołomice
:
Sandecja Nowy Sącz
24.10.2018
17:00
GKS Jastrzębie
:
Podbeskidzie Bielsko Biała
24.10.2018
18:00
Raków Częstochowa
:
ŁKS Łódź
24.10.2018
17:00

II liga

Siarka Tarnobrzeg
0:3
Górnik Łęczna
20.10.2018
15:00
Radomiak Radom
3:2
Pogoń Siedlce
20.10.2018
15:00
GKS Bełchatów
0:0
Elana Toruń
20.10.2018
17:00
Olimpia Grudziądz
3:4
Resovia Rzeszów
20.10.2018
18:00
Olimpia Elbląg
0:0
ROW Rybnik
20.10.2018
19:45
Skra Częstochowa
1:0
Błękitni Stargard
20.10.2018
15:30
Ruch Chorzów
1:3
Widzew Łódź
20.10.2018
18:00
Rozwój Katowice
2:1
Gryf Wejherowo
20.10.2018
15:00
Elana Toruń
:
Ruch Chorzów
24.10.2018
15:00

III liga, gr. IV

Wólczanka Wólka Pełkińska
5:1
Hutnik Kraków
20.10.2018
14:00
Podhale Nowy Targ
1:0
Sokół Sieniawa
20.10.2018
14:00
Stal Rzeszów
2:2
Motor Lublin
20.10.2018
15:00
Wiślanie Jaśkowice
2:1
Czarni Połaniec
20.10.2018
15:00
Avia Świdnik
1:1
Podlasie Biała Podlaska
20.10.2018
15:00
Chełmianka Chełm
1:3
Stal Kraśnik
20.10.2018
15:30
KSZO Ostrowiec Św.
3:0
Wisła Sandomierz
20.10.2018
19:29
Soła Oświęcim
1:0
Spartakus Daleszyce
20.10.2018
15:00
Orlęta Radzyń Podlaski
2:0
Wisła Puławy
20.10.2018
15:00

IV liga (Kraków-Wadowice)

MKS Trzebinia
0:2
Clepardia Kraków
20.10.2018
15:00
Dalin Myślenice
1:2
Unia Oświęcim
20.10.2018
15:00
KS Olkusz
2:1
Beskid Andrychów
20.10.2018
15:00
Węgrzcanka Węgrzce Wlk
1:0
Pcimianka Pcim
21.10.2018
15:00
Orzeł Piaski Wielkie
1:1
Jutrzenka Giebułtów
21.10.2018
12:00
LKS Jawiszowice
2:3
Orzeł Ryczów
21.10.2018
15:00
Kaszowianka Kaszów
0:3
Wiślanka Grabie
21.10.2018
14:00
Słomniczanka Słomniki
1:0
Górnik Wieliczka
21.10.2018
15:00

IV liga (Tarnów-Nowy Sącz)

LKS Szaflary
0:3
Glinik Gorlice
20.10.2018
15:00
Poprad Muszyna
1:0
BKS Bochnia
20.10.2018
14:30
Okocimski Brzesko
1:0
Lubań Maniowy
20.10.2018
15:00
Watra Białka Tatrzańska
4:1
Barciczanka Barcice
20.10.2018
15:00
Orkan Szczyrzyc
2:1
Olimpia Pisarzowa
20.10.2018
15:00
Limanovia Limanowa
2:0
Sandecja II Nowy Sącz
20.10.2018
15:00
Dunajec Zakliczyn
1:1
Tarnovia Tarnów
21.10.2018
15:00
GKS Drwinia
0:2
Unia Tarnów
21.10.2018
15:00
Orkan Szczyrzyc
:
Limanovia Limanowa
24.10.2018
15:00

Klasa Okręgowa (Kraków I)

Pogoń Miechów
1:4
Zieleńczanka Zielonki
20.10.2018
15:00
Grębałowianka Kraków
0:0
Spójnia Osiek
20.10.2018
15:00
Piliczanka Pilica
2:3
Przebój Wolbrom
20.10.2018
15:00
Orzeł Iwanowice
2:2
Przemsza Klucze
21.10.2018
15:00
Proszowianka Proszowice
0:0
LOT Balice
21.10.2018
15:00
Bibiczanka Bibice
0:3
Sokół Kocmyrzów
21.10.2018
15:00
Prądnik Sułoszowa
1:1
Prądniczanka Kraków
21.10.2018
15:00

Klasa Okręgowa (Kraków II)

Borek Kraków
0:1
Wieczysta Kraków
20.10.2018
11:00
Iskra Radwanowice
5:1
Hutnik II Kraków
20.10.2018
15:00
Prokocim Kraków
1:1
Skawinka Skawina
20.10.2018
15:00
Świt Krzeszowice
1:3
Błękitni Modlnica
20.10.2018
15:00
Nadwiślan Kraków
2:3
Wiślanie II Jaśkowice
20.10.2018
15:00
Garbarnia II Kraków
6:0
Bronowianka Kraków
21.10.2018
11:00
Piast Wołowice
0:0
TS Węgrzce
21.10.2018
15:00

Klasa Okręgowa (Kraków III)

Orzeł Myślenice
1:2
Raba Dobczyce
20.10.2018
15:00
Karpaty Siepraw
1:1
Tempo Rzeszotary
20.10.2018
15:00
Gościbia Sułkowice
1:3
Wiarusy Igołomia
20.10.2018
11:00
Gdovia Gdów
1:3
Dziecanovia Dziekanowice
20.10.2018
15:00
LKS Śledziejowice
2:0
Radziszowianka Radziszów
20.10.2018
15:00
Pasternik Ochojno
2:7
Czarni Staniątki
21.10.2018
15:30
Wróblowianka Wróblowice
1:3
Targowianka Targowisko
21.10.2018
11:00

Klasa Okręgowa (Wadowice)

Halniak Maków Podhalański
1:4
Tempo Białka
20.10.2018
15:00
Arka Babice
1:0
Kalwarianka Kalwaria Z.
20.10.2018
15:00
LKS Żarki
1:1
Niwa Nowa Wieś
20.10.2018
15:00
LKS Rajsko
3:2
Brzezina Osiek
20.10.2018
15:00
Relaks Wysoka
5:0
Garbarz Zembrzyce
20.10.2018
11:00
Nadwiślanin Gromiec
0:1
KS Chełmek
21.10.2018
15:00
Victoria Jaworzno
9:0
Sosnowianka Stanisław Dln
21.10.2018
14:30

Klasa Okręgowa (Tarnów I)

Olimpia B.
0:1
Rylovia Rylowa
20.10.2018
15:00
Olimpia Kąty
1:1
Orzeł Dębno
20.10.2018
15:00
Novi/Rzezawianka Rzezawa
1:1
Jadowniczanka Jadowniki
20.10.2018
15:00
Strażak Mokrzyska
3:1
Arkadia Olszyny
20.10.2018
15:00
Sokół Maszkienice
8:2
Tarnavia
21.10.2018
15:00
Naprzód Sobolów
3:1
Radłovia Radłów
21.10.2018
15:30
Raba Książnice
4:0
LKS Gnojnik
21.10.2018
15:00

Klasa Okręgowa (Tarnów II)

Wola Radłowska
1:1
Metal Tarnów
20.10.2018
15:00
LKS Ładna
1:6
Zorza Zaczarnie
20.10.2018
15:00
Tuchovia Tuchów
1:0
Wolania Wola Rzędzińska
20.10.2018
15:00
KS US Śmigno
0:7
Polan Żabno
21.10.2018
11:30
Pogórze
1:0
LUKS Skrzyszów
21.10.2018
14:00
Ciężkowianka Ciężkowice
1:1
Dunajec Zbylitowska Góra
21.10.2018
14:00
Wisła Szczucin
1:2
Olimpia Wojnicz
21.10.2018
15:00
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska
1:2
GLKS Gromnik
21.10.2018
15:00

Klasa Okręgowa (Nowy Sącz)

Sokół Słopnice
3:2
Ogniwo Piwniczna Zdrój
20.10.2018
15:00
LKS Łużna
2:0
Zalesianka
20.10.2018
15:00
Orzeł Wojnarowa
4:0
KS Tymbark
20.10.2018
15:00
Sokół Stary Sącz
3:1
LKS Rupniów
20.10.2018
15:00
Jarmuta
3:0
Huragan Waksmund
20.10.2018
14:30
Laskovia
1:5
Skalnik Kamionka Wielka
20.10.2018
15:00
Wierchy Rabka Zdrój
6:0
Kolejarz Stróże
20.10.2018
15:30
Poprad Rytro
3:3
Gród Podegrodzie
21.10.2018
15:00

Klasa A (Kraków I)

Partyzant Dojazdów
4:2
Michałowianka Michałowice
20.10.2018
15:00
LKS Niedźwiedź
2:1
Czarni 03 Grzegorzowice
20.10.2018
15:30
Spartak Wielkanoc
5:2
Wierzbowianka Wierzbno
20.10.2018
15:00
Strażak Goszcza
1:0
Ekler Baranówka
21.10.2018
15:30
Szreniawa Koszyce
:
Orzeł Bębło
21.10.2018
15:30
Kapitol Racławice
1:1
Jastrzębiec Książ Wielki
21.10.2018
11:00
Juvenia Prandocin
2:2
Galicja Raciborowice
21.10.2018
15:00

Klasa A (Kraków II)

Dragon Szczyglice
3:1
Lotnik Kryspinów
20.10.2018
14:00
Wisła Jeziorzany
2:3
Sportowiec Modlniczka
20.10.2018
15:00
Liszczanka Liszki
:
Górzanka Nawojowa Góra
20.10.2018
15:30
Kmita Zabierzów
2:1
Tęcza Piekary
20.10.2018
15:00
Orlęta Rudawa
3:1
Sokół Rybna
21.10.2018
12:00
Wisła Czernichów
1:3
JKS Zelków
21.10.2018
15:00
Nadwiślan Rusocice
3:1
Strażak Rączna
21.10.2018
15:00

Klasa A (Kraków III)

Zwierzyniecki Kraków
4:0
Strzelcy Kraków
20.10.2018
15:00
Dąbski Kraków
2:2
Iskra Krzęcin
20.10.2018
15:30
Cedronka Wola Radziszowska
1:2
Wanda Nowa Huta
20.10.2018
15:00
Wawel Kraków
1:3
Gajowianka Gaj
20.10.2018
15:30
Podgórze Kraków
2:1
Bieżanowianka Kraków
20.10.2018
12:00
Radziszowianka II
1:3
Tramwaj Kraków
21.10.2018
15:00
Płomień Kostrze
1:6
Krakus Swoszowice
21.10.2018
14:00

Klasa A (Wieliczka)

Contra Sułków
1:5
Czarnochowice
20.10.2018
15:00
Wieliczanka Wieliczka
2:5
Błękitni Bodzanów
20.10.2018
15:00
Nadwiślanka Nowe Brzesko
1:1
Zryw Szarów
21.10.2018
10:00
Piłkarz Podłęże
0:1
Zieloni Niegowić
21.10.2018
14:00
Piast Łapanów
3:3
Złomex Branice
21.10.2018
15:00
Strażak Kokotów
1:2
Wolni Kłaj
21.10.2018
15:00
Wilga Koźmice Wielkie
3:3
UKS Sygneczów
21.10.2018
15:00

Klasa A (Myślenice)

Topór Tenczyn
2:1
Iskra Głogoczów
20.10.2018
16:00
Skalnik Trzemeśnia
3:4
Jordan Sum Zakliczyn
20.10.2018
16:00
Beskid Tokarnia
5:0
Clavia Świątniki Górne
20.10.2018
15:00
Zielonka Wrząsowice
2:3
Iskra Brzączowice
20.10.2018
16:00
LKS Rudnik
1:1
Górki Myślenice
20.10.2018
14:30
Rokita Kornatka
3:0
LKS Trzebunia
21.10.2018
15:00
Orzeł Nowa Wieś
1:0
Lubomir Wiśniowa
21.10.2018
15:00

Klasa A (Olkusz)

Laskowianka Laski
1:5
Bolesław Bukowno
20.10.2018
15:00
Promień Przeginia
0:1
Pilica Wierbka
20.10.2018
15:00
Wielmożanka Wielmoża
3:2
Strażak Przybysławice
21.10.2018
11:00
Orzeł K.
5:5
Trzy Korony Żarnowiec
21.10.2018
11:00
Spartak Charsznica
6:2
Hetman Dłużec
21.10.2018
11:00
Unia Jaroszowiec
0:5
Centuria Chechło
21.10.2018
14:00
Leśnik Gorenice
2:1
Błysk Zederman
21.10.2018
15:00
Legion Bydlin
:
Olimpia Łobzów
21.10.2018
15:00

Klasa A (Chrzanów)

Zagórzanka Zagórze
6:2
Wolanka Wola Filipowska
20.10.2018
15:00
Tęcza Tenczynek
1:2
Błyskawica Myślachowice
20.10.2018
15:00
Ciężkowianka Jaworzno
2:0
UKS Dulowa
20.10.2018
15:00
MKS Libiąż
3:0
Wisła Jankowice
20.10.2018
15:00
MKS Alwernia
0:1
Fablok Chrzanów
21.10.2018
15:00
Korona Lgota
1:2
Start Kamień
21.10.2018
15:00
SPRiN Regulice
3:3
Victoria Zalas
21.10.2018
15:00
MKS Libiąż
:
MKS Alwernia
24.10.2018
19:00

Klasa B (Kraków I)

Olimpia Czaple Wielkie
:
Słomniczanka II Słomniki
21.10.2018
15:00
Orzeł II Iwanowice
7:0
Iskra Pałecznica
21.10.2018
12:00
LKS Polanowice
0:4
Płomień Kościelec
21.10.2018
15:30
LKS Niedźwiedź II
1:0
Novi Narama
21.10.2018
14:00
Agricola Klimontów
2:4
Sparta Skrzeszowice
21.10.2018
11:00
Trątnowianka Trątnowice
:
Milenium Radziemice
21.10.2018
14:00

Klasa B (Kraków II)

Topór Aleksandrowice
9:3
Błękitni Czułówek
20.10.2018
15:00
Fitball Szklary
2:3
Sparta Przeginia Duchowna
20.10.2018
15:00
Wisła Rząska
3:3
Potok Więckowice
20.10.2018
15:30
Gwiazda Ściejowice
0:2
Tyniec Kraków
21.10.2018
15:00
Kmita II Zabierzów
:
Lotnik II Kryspinów
21.10.2018
15:00
Iskra Czułów
1:0
Niegoszowianka
21.10.2018
15:30

Klasa B (Kraków III)

Zawisza Sulechów
:
Polonia Wilczkowice
20.10.2018
15:00
Clepardia II Kraków
7:1
Prądniczanka II Kraków
21.10.2018
13:00
Orzeł II Bębło
3:3
MKS Skała 2004
21.10.2018
15:30
Grębałowianka II Kraków
:
Fairant Kraków
21.10.2018
15:00
Albertus Kraków
0:9
Błękitni II Modlnica
21.10.2018
15:00
Kabel
5:1
Bronowicki/Bratniak Kraków
21.10.2018
14:00

Klasa B (Kraków IV)

Rybitwy Kraków
11:2
Gajowianka II Gaj
20.10.2018
15:00
Universum Kraków
2:1
Trzebol Wielkie Drogi
21.10.2018
15:00
Pychowianka Kraków
2:3
Rzozovia Rzozów
21.10.2018
15:00
TKKF Kliny Kraków
7:3
Piast Skawina
21.10.2018
11:00
Pogoń Skotniki
7:1
Grom Kraków
21.10.2018
14:00
Borkowianka Borek Sz.
7:0
Pozowianka Pozowice
21.10.2018
15:30

Klasa B (Wieliczka)

Naprzód Ochmanów
4:1
Sokół Chorągwica
20.10.2018
15:00
Dąb Zabierzów Bocheński
8:1
Błyskawica Wyciąże
20.10.2018
15:00
Gwiazda Brzegi
6:1
Tęcza Słomiróg
20.10.2018
15:00
Rożnowa
1:3
Batory Wola Batorska
20.10.2018
15:00
Gryf Wiatowice
1:1
Wiarusy II
21.10.2018
15:00
Iskra Zakrzów
3:0
Start Brzezie
21.10.2018
15:00
Gdovia II Gdów
3:0
Wilga Instalbud Golkowice
21.10.2018
15:00

Klasa B (Myślenice I)

Orzeł II Myślenice
1:2
Sokół Borzęta
20.10.2018
15:00
Sęp Droginia
1:0
Górki II Myślenice
20.10.2018
15:00
Karpaty II Siepraw
2:1
Szczebel Lubień
21.10.2018
15:00
Grodzisko Raciechowice
2:1
Wicher Stróża
21.10.2018
15:00

Klasa B (Myślenice II)

Gościbia II Sułkowice
:
Raba II Dobczyce
20.10.2018
16:00
Cyrhla Krzczonów
:
Staw Polanka
21.10.2018
14:00
Dukla Bysina
:
Radwan Skomielna Czarna
21.10.2018
15:00

Klasa B (Olkusz I)

Pilica Wierbka
1:1
Stare Bukowno
21.10.2018
11:30
Piliczanka Pilica
3:0
Przemsza II Klucze
21.10.2018
11:00
Hetman II Dłużec
:
Przebój II Wolbrom
21.10.2018
15:00

Klasa B (Olkusz II)

Northstar Miechów
0:1
Błyskawica Kolbark
20.10.2018
15:00
Dłubnia Trzyciąż
4:2
Trzy Buki Wierzchowisko
20.10.2018
15:00
Sokół Gołaczewy
8:0
Błękitni Falniów
21.10.2018
15:00
Nidzica Słaboszów
1:1
Zryw Przesławice
21.10.2018
15:00
Victoria Smroków
2:1
Czapla Czaple Male
21.10.2018
11:00

Klasa C (Wieliczka)

Czarnochowice II
0:4
Promień Zakrzowiec
20.10.2018
14:00
Górnik II Wieliczka
2:0
Wawrzynianka Wawrzeńczyce
21.10.2018
12:30

Centralna Liga Juniorów

Elana Toruń
0:2
Zagłębie Lubin
20.10.2018
12:00
Pogoń Szczecin
1:1
Arka G.
20.10.2018
12:00
Wisła Kraków
0:0
GKS Bełchatów
20.10.2018
12:00
Śląsk Wrocław
1:4
Korona Kielce
20.10.2018
12:00
Escola Varsovia Warszawa
3:1
Górnik Zabrze
21.10.2018
15:00
Escola Varsovia Warszawa
:
Legia Warszawa
24.10.2018
15:30
Zagłębie Lubin
:
Jagiellonia
24.10.2018
11:00

Małopolska Liga Juniorów

Garbarnia Kraków
4:0
Unia Tarnów
20.10.2018
11:00
Zatorzanka Zator
2:5
Górnik Wieliczka
20.10.2018
13:00
Hutnik Kraków
3:0 v.o.
Sokół Słopnice
20.10.2018
10:00
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
7:1
Dunajec Nowy Sącz
20.10.2018
10:00
Podhale Nowy Targ
9:0
Okocimski Brzesko
21.10.2018
10:00
Limanovia Limanowa
1:3
Puszcza Niepołomice
21.10.2018
11:00
Profi Zielonki
:
BKS Bochnia
23.10.2018
14:00

I Małopolska Liga Juniorów Młodszych

Limanovia Limanowa
0:1
Tarnovia Tarnów
20.10.2018
10:00
Sandecja Nowy Sącz
4:0
Garbarnia Kraków
20.10.2018
10:00
Dąb P.
3:0
Podgórze Kraków
20.10.2018
11:00
Hutnik Kraków
0:3
Bruk-Bet Termalica Nieciecza
20.10.2018
12:30

II Małopolska Liga Juniorów Młodszych

Podhale Nowy Targ
1:4
Dalin Myślenice
20.10.2018
10:00
Victoria Jaworzno
3:0
Okocimski Brzesko
20.10.2018
 
Unia Tarnów
3:1
Sandecja II Nowy Sącz
20.10.2018
10:00
Pcimianka
0:2
Soła Oświęcim
20.10.2018
10:00

I Małopolska Liga Trampkarzy

Cracovia Kraków
8:0
Krakus Nowa Huta
20.10.2018
10:00
Glinik
0:2
Tarnovia Tarnów
20.10.2018
10:00
Unia Oświęcim
1:1
Unia Tarnów
20.10.2018
12:00
AS Progres Kraków
5:1
Limanovia
21.10.2018
15:00

II Małopolska Liga Trampkarzy

Górnik Wieliczka
1:3
Dunajec Nowy Sącz
20.10.2018
10:00
Okocimski Brzesko
2:0
Orzeł Myślenice
20.10.2018
15:00
Unia II Tarnów
0:10
Karol Wadowice
20.10.2018
12:00
MKS Trzebinia
1:1
Hutnik Kraków
21.10.2018
10:00

Ekstraliga Kobiet

Polonia Poznań
0:8
Górnik Łęczna
20.10.2018
17:00
Medyk Konin
3:3
AZS PWSZ Wałbrzych
20.10.2018
11:00
AZS PSW Biała Podlaska
0:1
SMS Łódź
20.10.2018
11:00
Czarni Sosnowiec
4:1
GKS Katowice
20.10.2018
11:00
AZS UJ Kraków
1:1
Olimpia Szczecin
20.10.2018
11:00
Mitech Żywiec
1:2
AZS Wrocław
20.10.2018
11:00
SMS Łódź
:
AZS UJ Kraków
24.10.2018
15:00
Górnik Łęczna
:
AZS PWSZ Wałbrzych
24.10.2018
15:00
AZS Wrocław
:
Medyk Konin
24.10.2018
15:00
Olimpia Szczecin
:
Mitech Żywiec
24.10.2018
 
Polonia Poznań
:
Czarni Sosnowiec
24.10.2018
 
GKS Katowice
:
AZS PSW Biała Podlaska
24.10.2018
 

I liga kobiet (południe)

Tarnovia Tarnów
0:1
Sokół Kolbuszowa Dolna
20.10.2018
15:00
Rolnik Głogówek
3:1
Wanda Nowa Huta
20.10.2018
15:30
ROW Rybnik
1:0
Resovia Rzeszów
20.10.2018
13:00
ISD-AJD Częstochowa
1:3
Czwórka Radom
21.10.2018
11:00
Respekt Myślenice
2:7
Rysy Bukowina Tatrzańska
21.10.2018
15:00
Rekord Bielsko Biała
2:0
Dargfil Tomaszów Mazowiecki
21.10.2018
15:00

II liga małopolska kobiet

Prądniczanka Kraków
2:3
Starówka Nowy Sącz
20.10.2018
11:00
Łysica Bodzentyn
2:1
KSP Kielce
20.10.2018
14:00
Sparta Daleszyce
1:4
UKS Staszkówka Jelna
20.10.2018
14:00
Widok Lublin
3:0
Potok Sitno
20.10.2018
15:00
Naprzód Sobolów
1:2
LKS Wierzchowiska
21.10.2018
13:00
Resovia II Rzeszów
0:0
GKS Majdan Sieniawski
21.10.2018
14:00

III liga małopolska kobiet

Podgórze Kraków
2:0
Górnik Wieliczka
20.10.2018
15:30
Pogorzanka Pogorzyce
0:5
FSA Kraków
20.10.2018
15:30
Bronowianka Kraków
3:1
Prądniczanka II Kraków
21.10.2018
14:00
Olimpia Osieczany
12:1
Rysy II Bukowina Tatrzańska
21.10.2018
15:00
Piast Skawina
0:4
Iskra Brzezinka KKPN
21.10.2018
10:00
Puszcza Niepołomice
1:2
Tuchovia Tuchów
21.10.2018
15:00

I liga futsalu (południe)

Heiro Rzeszów
4:4
Maxfarbex Buskowianka Busko Zdrój
20.10.2018
18:00
GKS Futsal Tychy
:
FC Pyskowice
21.10.2018
15:00
Berland OSiR Komprachcice
:
GST Gliwice
21.10.2018
17:00
Odra Futsal Opole
:
Gwiazda Ruda Śląska
21.10.2018
16:30
Futsal Team Brzeg
:
Futsal Nowiny
21.10.2018
18:00
AZS UMCS Lublin
:
KS Polkowice
21.10.2018
17:00